Loading

Com es pot utilitzar BICISANVI?

Per utilitzar el sistema de préstec de bicicletes BICISANVI, és necessari registrar-se com a usuari i obtenir la targeta BICISANVI, en una de les oficines d’alta d’usuaris (sobre l’horari al públic).

La matrícula es realitza per omplir el formulari de sol·licitud i aportant fotocòpia del DNI o passaport, després de l’entrada de 5 € al compte habilitades en un dels bancs soci.

El formulari d’inscripció està disponible en qualsevol de les oficines o a internet.


Com funciona la BICISANVI?

Horaris

 • Servei 24 hores
 • Horari de resolució d'incidències: de 7.30 a 13.30 i de 16 a 18h
 • Horari d'Informació: de 8 a 14:30

Temps d’ús de bicicletes

L’ús de bicicletes es limita a 3 hores i ha de tornar, abans de temps transcorregut en els bastidors de bicicletes suportable situat en els punts de préstec.

Targeta BICISANVI serà descativada durant 30 minuts, després de les quals es pot sol·licitar un nou préstec.

Si el servei no s’utilitza durant un any, la targeta s’inhabilitarà. Utilitzar-lo una altra vegada ha d’anar a qualsevol oficina de “Matrícula d’usuari” permès.

Instruccions per a l’extracció i el retorn de les motos

Per eliminar la moto:

 1. 1. Passar la targeta a la subfinestra d’informació BICISANVI.
 2. 2. Introduïu el PIN. Podeu canviar el pin seleccionant “CANVIAR PIN”.
 3. 3. Escollir el nombre de l’ús de la bicicleta.
 4. 4. Acceptar que la moto que utilitza està en condicions òptimes d’ús.
 5. 5. Acceptar les normes d’ús.
 6. 6. Treure la bicicleta en 30 segons, amb una lleugera empenta cap enrere.

Tornar la bicicleta:

 1. 1. Ampliar el manillar al punt de panys de préstec lliure escollides.
 2. 2. Comprovar que la bicicleta està blocada pel pany, donant-li un lleuger estirar cap a enrere, abans marxant.

Una bicicleta malament enganxat és responsabilitat de l'usuari

Incidències

En cas de sinistre que afecten la condició mecàniques de les bicicletes, l’usuari haurà d’informar-se immediatament amb el telèfon incidències i avaries.

Casos de desqualificació

Danys a la bicicleta per un ús incorrecte de les mateixes seran imputables a l’usuari del servei que, com és el cas, pot perdre el dret a gaudir de la mateixa, sense perjudici d’haver d’assumir les despeses per la reparació del vehicle.

En cas de retard en el lliurament de la targeta d’accés de servei de préstec de bicicletes seran desactivats segons el temps següent:

 • Si el retard en el lliurament de la moto és a menys d’una hora, la desqualificació serà 24h.
 • – Si el retard en el lliurament de la bicicleta entre 1 i 8 h, la desqualificació serà de 7 dies naturals.
 • Si el retard en el lliurament de la moto és entre el 8 i 24 h, la desqualificació serà 1 mes.
 • Si el retard en el lliurament de la moto és superior a 24 h, la desqualificació serà de 3 mesos.

En cas de reincidència (més de 3 retards) impossibilitarà indefinidament.

L’abandó injustificat de la moto implicarà l’indefinit baixa del servei, a més d’una multa de 300 €.

Com actuar en cas de robatori o furt de bicicleta

 • Presentar reclamació amb la policia.
 • Contactar amb el centre d’informació per telèfon.
 • Queixa a les oficines d’alts.

En cas de no presentar que la reclamació es considerarà abandó injustificat que conduirà a l’indefinit insubscriure’s des del servei i una multa de 300 €.

Cerrar panel